Державний стандарт - це вимоги до освіченості учнів. Державний стандарт базової та середньої освіти визначає складові та зміст освіти, встановлює державні вимоги до випускників та учнів. Постановою визначається зміст базової та повної середньої освіти, а також визначає базовий навчальний план. 

Державні вимоги до рівня загальної підготовки учня поданоза галузевим принципом у семи напрямках:

 • мова та література;
 • суспільствознавство та естетика;
 • культура, математика, природознавство;  
 • здоров'я, фізична культура, технології.

Зміст базової загальної середньої освіти є єдиним для  всіх учнів. Особистісний підхід до кожного учня здійснюється через різні методики організації навчання, які враховують пізнавальні здібності учнів, а також через факультативні курси.   У старших школах, в зв'язку з профільним напрямком, вимоги та зміст освіти визначається за трьома рівнями:

 1. Обов'язкові   результати  навчання,  визначені Державним стандартом.
 2. Профільний, зміст якого визначають програми затверджені  МОН.  
 3. Академічний,  за програмами якого вивчаються дисципліни,  що   тісно   пов'язані   з   профільними   предметами (наприклад,   фізика   у  хіміко-біологічному  профілі).
 4. Здійснюється загальноосвітня підготовка учнів,  які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Документи

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт повної загальної середньої освіти 

На основі Державних стандартів розробляються:

 • Базовий навчальний план (є складовою частиною стандарту);
 • Типові освітні програми (затверджує МОН);
 • Типові навчальні плани (затверджує МОН);
 • Освітня програма (схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником у разі розробки документа на основі типових освітніх програм);
 • Робочий навчальний план закладу освіти (схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником).