На кінець 2018-2019 навчального року якісний склад педагогічного колективу становить:

спеціаліст вищої категорії – 30, що складає 50%

спеціаліст І категорії – 13, що складає 23 %

спеціаліст ІІ категорії – 8, що складає 13,5 %

спеціаліст – 8, що складає 13,5%

 13 педагогів – мають звання «учитель-методист», 11 вчителів школи мають звання “старший учитель”, 1- має звання “старший вихователь”,   4 - нагороджено знаком «Відмінник освіти України».

53 педагоги мають повну вищу освіту, 3- базову вищу, 1 – неповну вищу.

Стаж роботи до 5 років мають 8 педагогів, від 5до 10 років – 4; понад 10 років – 47. Кваліфікацію «спеціаліст» мають 8 осіб, «спеціаліст ІІ категорії» -8; «спеціаліст І категорії» -13; «спеціаліст вищої категорії» -30. Атестація педагогі у 2019 році була проведена згідно з Положенням. Підлягало атестації 8 учителів, з них підвищили категорію – 2. підтвердили – 4, підтвердили педагогічне звання – 3.  

Аналіз кадрового забезпечення свідчить про те, що з кожним навчальним роком спостерігається підвищення професійного рівня педагогів.