Впровадження   електронної освітньої система mobiSchool

 З метою впровадження інтерактивного середовища управління організацією навчання та підвищення якості освіти;  створення інформаційно-комунікаційного електронного середовища; створення комунікаційного інструментарію для всіх учасників навчально-виховного процесу; впровадження сучасних педагогічних технологій, моделей та технологій дистанційної освіти;  захисту дітей та молоді від негативних інформаційних впливів, створення для їхнього спілкування безпечного середовища, яке виконує освітньо - виховну функцію , в закладі було впроваджено електронний освітній ресурс mobiSchool.

        Створенням  належних умов для впровадження навчального модуля «Електронне освітнє середовище» займалась творча групу вчителів , що  розробила контент для електронного навчального модуля, було організоване  навчання педагогів з курсу «Технології та навички роботи на платформі  «e Schools.info», організаційно-методичний супровід та інформаційний контент для батьків.

    Ресурс охоплює педагогічний колектив,  27 класів школи, в яких навчається 611 учнів денної форми освіти та їх батьків

Під час  використання електронного освітнього ресурсу було проведено аналітичне дослідження, головними цілями якого було: виявити вплив електронного освітнього середовища на якість навчально-виховного процесу у  закладі; проаналізувати наслідки використання у навчальному процесі інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи технології дистанційної освіти.

Під час дослідження вивчалася ефективність комунікативного інструментарію, механізми взаємодії у навчально-виховному процесі та в системі управління освітою засобами педагогічних інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій освітнього порталу ««e Schools.info»; найбільш перспективні та ефективні форми залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі та у комунікативних моделях, спрямованих та покращення взаємодії школи та сім’ї, форми батьківського контролю за навчально-виховним процесом.

Аналіз відповідей респондентів-вчителів на запитання «Чи я спостерігаю позитивні зміни у поведінці учнів?» свідчить про такий розподіл думок:

52% - повністю згоден;

30% - згоден;

15% - не маю певної думки;

3% - не згоден.

Таким чином, дослідження показало, що переважна більшість респондентів помітила позитивні зміни у поведінці учнів у процесі використання функціоналу освітнього порталу.

Відповідаючи на запитання «Чи покращилась завдяки користуванню ресурсом мотивація учнів до навчання?», 95% респондентів (були опитані всі групи користувачів: учителі, батькі, учні) відповіли стверджувально, що вказує на позитивний ефект від використання функціоналу порталу:

Позитивні результати використання електронного освітнього ресурсу підтвердило також анкетування батьків. Вони підтвердили, що діти стали більш виваженими та відкритими у спілкуванні, що позитивно впливає не лише на моральне, а й на фізичне здоров’я учнів:

8% - повністю згоден,76% - згоден,10% - не маю певної думки,6% - не згоден.

Також батьками були підкреслені такі переваги використання освітнього порталу у навчально-виховному процесі:

  • безпека дітей в Інтернеті та захист від небажаного контенту;

  • спрямування інтересів дітей у позашкільний час в освітнє русло, надання широких можливостей не лише для навчання, а й для різностороннього спілкування;

  • надання можливостей оперативної комунікації з викладачами та вихователями, демократизація відносин між навчальним закладом та батьками, що підвищує довіру до учителів та школи;

  • впровадження принципу гуманізації взаємин педагогів і батьків, що спрямовує класного керівника, учителя на дії і заходи, які зміцнюють і підвищують авторитет батьків.

 

 

 

 

 

 Інклюзія в дії

 

В 4-А класі навчається учень з особливими освітніми потребами. Відбувається освітній процес за допомогою спеціально розробленої програми, адаптованої під можливості учня – Індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план. Це дозволяє учням з особливими освітніми потребами досягти успіху опираючись на свій життєвий досвід. Така дитина відчуває себе переможцем, незалежно від успіхів його однокласників.