ЛАТИШ
АНТОНІНА   ОЛЕКСАНДРІВНА
Рік народження:             28.10.1955
Освіта:                       Харківський університет
Посада:    учитель української мови та літератури
Педагогічний стаж:            33 р.
Категорія:                              вища категорія
Курсова підготовка:        2012 р.
Рік атестації:            2014 р.
Звання:
Проблема, над якою    Нетрадиційні форми
працює вчитель:            проведення уроків української
мови і л-ри.

 

 
АКСЬОНЕНКО
ЛЮДМИЛА   ВІКТОРІВНА
Рік народження:             13.06.1967 р.
Освіта:                   Красноармійське педучилище,ДонНУ
Посада:        заст.. директора з НВР, учитель української мови та літератури
Педагогічний стаж:            28 р.
Категорія:                                 вища
Курсова підготовка:        2012 р.
Рік атестації:            2010 р.
Звання:
Проблема, над якою    Інтерактивні технології
працює вчитель:           навчання на уроках укр. мови

 
БОНДАРЕНКО
ОЛЬГА   ЙОСИПІВНА
Рік народження:             22.09.1958 р.
Освіта:                       Одеський  університет
Посада:        учитель української мови та літератури
Педагогічний стаж:          34 р.
Категорія:                            вища категорія
Курсова підготовка:        2012 р.
Рік атестації:            2013 р.
Звання:   старший учитель
Проблема, над якою
працює вчитель:             Інтерактивні технології
навчання на уроках укр. словесності
 
КРУГЛІКОВА
НАТАЛЯ   АНАТОЛІЇВНА
Рік народження:             23.01.1971 р.
Освіта:                       Слов’янський педінститут
Посада:        заст. дир., учитель української мови та літератури
Педагогічний стаж:           21 р.
Категорія:                             І категорія
Курсова підготовка:        2011 р.
Рік атестації:            2010 р.
Звання:                                   
Проблема, над якою
працює вчитель:              Використання ІКТ на уроках
                    української мови та літератури

 
БОГДАНЕЦЬ
НІНА   ІВАНІВНА
Рік народження:             01.04.1958 р.
Освіта:                       Рівненський педінститут
Посада:        учитель української мови та літератури
Педагогічний стаж:          35 р.
Категорія:                            Вища
Курсова підготовка:        2014 р.
Рік атестації:            2014 р.
Звання:                                 учитель-методист
Проблема, над якою
працює вчитель:               Формування мовленнєвої
                        компетентності

 
ДМИТРІЄВА
ЛЮДМИЛА   МИХАЙЛІВНА

Рік народження:      22.02.1977р.
Освіта:           ДонНУ філологічний ф/к, 2003р.
Посада:    учитель української мови та літератури
Педагогічний стаж:        20 р.
Категорія:                          І категорія
Курсова підготовка:          2012 р.
Рік атестації:              2011 р.
Звання:                                   
Проблема, над якою
працює вчитель:           Організація інтерактивного
                    навчання в умовах профільної
школи

ЗАВДАННЯ

 

  • Спрямувати  роботу  на розвиток в учнів комунікативної культури

  • Реалізувати завдання, що випливають з виконання Закону про загальну середню освіту та Державного стандарту базової та повної середньої освіти.

  • Посилити роботу з підготовки учнів до ДПА та ЗНО

  • Забезпечити  засвоєння  учнями  орфографічних  та  граматичних  норм  української  літературної  мови. 

  • Працювати над подоланням негативного впливу медіаоточення на формування ціннісних орієнтирів учнів.

  • Систематично  знайомитися  та  впроваджувати  в  практику  сучасні  освітні  технології  та  інновації. 

  • Активізувати  позакласну  роботу  з  навчальних  предметів,  розвиваючи  при  цьому  творчі  здібності  учнів. 

  • Проводити  індивідуальну  роботу  з  обдарованими  учнями. 

 

 

 

Проблемні теми:

 

    підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів на основі індивідуалізації та диференціації навчального процесу на уроках мови і літератури.

 


 

 Основні напрямки роботи:

     пошук оптимальних шляхів підвищення ефективності уроку;

     участь у методичних заходах (семінарах, тренінгах тощо) школи, району, міста;

    вивчення та впровадження в практику роботи елементів передового педагогічного досвіду;

    покращення роботи з обдарованими дітьми ;

    проведення предметних тижнів;

    вивчення педагогічної спадщини видатних педагогів минулого і сучасного;

    поповнення кабінетів посібниками, тематичними розробками.