Вчитель-логопед  - Кашпор  Ірина Олександрівна

Практичний психолог - Ярмиш Ірина Олександрівна

Соціальний педагог - Вязьміна Євгенія Олександрівна

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

вчителя-логопеда шкільного логопедичного пункту

Причини затримки мовлення дітей (Консультація для батьків)

На сучасному етапі розвитку освіти робота шкільного логопункту стала дуже необхідна, так як з кожним роком збільшується кількість дітей з різними видами мовленнєвих порушень. Неправильно сформовані мовленнєві процеси, що спостерігаються у дітей в початковій школи, є серйозною перешкодою і для успішного засвоєння програмного матеріалу з читання та української мови, а також предметів гуманітарного напрямку, де необхідно багато читати та переказувати текст.

ЯКІ МОВНІ ДЕФЕКТИ ЗАВАЖАЮТЬ ЗАСВОЄННЮ

ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ:

• порушення звуковимови;

• нечітке розрізнення на слух фонем у власній і чужій мові;

• неготовність до елементарних форм звукового аналізу та синтезу;

• характерна загальна «змазаність» мовлення, нечітка артикуляція.

Часто ці дефекти супроводжуються в учнів початкових класів і не сформованістю вищих психічних процесів: порушення в розвитку сприймання, орієнтування в просторі, брак уваги, зорової та слухової пам'яті, не сформованість прийомів навчальної діяльності, недостатній розвиток тимчасових уявлень і дрібної моторики. Як наслідок страждає весь процес навчання.

Організація логопедичної роботи

З 1 по 15 вересня і з 15 по 30 травня учитель-логопед проводить пробне обстеження дітей для виявлення мовних порушень в усному мовлення та специфічних помилок на письмі та в читанні.

Корекційні заняття на шкільному логопункті проводяться з учнями, в яких проблеми з мовленням призводять до неуспішності у навчанні.

Групи комплектуються з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх психофізичного стану.

Заняття проводяться як індивідуальні, так і групові. Наповнюваність груп встановлюється в залежності від характеру порушення в розвитку усного та писемного мовлення (від 3 до 6 осіб).

Тривалість групових занять складає 40 хвилин, індивідуальних - 20-30 хвилин.

Основна мета корекційно-логопедичної служби шкільного логопункту є своєчасне виявлення і подолання розладів усного та писемного мовлення.

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Так, Закон України «Про освіту» доповнено пунктом, яким передбачено, що булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типові ознаки БУЛІНГУ (цькування)

 

Відео  "СТОП БУЛІНГ!"